Account ANaZjmZ7DnxqbZUWzUAnLky

Token Ticker Reward Reward 24h Estimate 24h Workers Hashrate Account Luck
OCTA 8902.55835120 83.77959879 91.05474994 24 68.09 G
123%
PAC 3563.70025481 39.89434031 42.03284224 24 68.09 G
-
ZIL 183539.37340422 2700.66142405 2683.93713798 24 68.09 G
47%
Show all
Token Block Account Luck Mining
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
54% OCTA / 10 G / PPLNS 560.57 T / 121.20 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 07:43
258% OCTA / 10 G / PPLNS 245.82 T / 122.57 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 07:27
11% OCTA / 10 G / PPLNS 166.57 T / 124.08 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 06:07
37% OCTA / 10 G / PPLNS 167.27 T / 123.48 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 06:04
31% OCTA / 10 G / PPLNS 775.46 T / 122.52 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 05:53
55% OCTA / 10 G / PPLNS 295.85 T / 122.16 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 05:44
46% OCTA / 10 G / PPLNS 710.93 T / 121.75 T 1.85020892 Confirmed 19.05.24 05:29
74% OCTA / 10 G / PPLNS 194.03 T / 122.77 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 05:13
81% OCTA / 10 G / PPLNS 475.66 T / 123.67 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 04:53
296% OCTA / 10 G / PPLNS 138.35 T / 123.31 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 04:30
15% OCTA / 10 G / PPLNS 128.61 T / 125.64 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 03:01
11% OCTA / 10 G / PPLNS 941.52 T / 125.57 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 02:57
196% OCTA / 10 G / PPLNS 315.02 T / 125.39 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 02:54
106% OCTA / 10 G / PPLNS 691.37 T / 126.01 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 01:54
312% OCTA / 10 G / PPLNS 413.67 T / 125.40 T 1.85003506 Confirmed 19.05.24 01:20
61% OCTA / 10 G / PPLNS 745.57 T / 126.34 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 23:49
219% OCTA / 10 G / PPLNS 159.19 T / 126.22 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 23:32
76% OCTA / 10 G / PPLNS 204.15 T / 126.78 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 22:22
36% OCTA / 10 G / PPLNS 161.15 T / 126.36 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 22:00
110% OCTA / 10 G / PPLNS 247.04 T / 125.31 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 21:49
136% OCTA / 10 G / PPLNS 367.23 T / 126.61 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 21:14
13% OCTA / 10 G / PPLNS 272.25 T / 125.57 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 20:35
5% OCTA / 10 G / PPLNS 273.26 T / 125.57 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 20:31
72% OCTA / 10 G / PPLNS 289.42 T / 125.94 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 20:27
49% OCTA / 10 G / PPLNS 177.60 T / 124.60 T 1.85002795 Confirmed 18.05.24 20:07
Token Mining Share Difficulty Network Difficulty Created
OCTA / 10 G / PPLNS 103.83 T 121.97 T 19.05.24 07:51
OCTA / 10 G / PPLNS 560.57 T 121.20 T 19.05.24 07:43
OCTA / 10 G / PPLNS 245.82 T 122.57 T 19.05.24 07:27
OCTA / 10 G / PPLNS 113.63 T 123.23 T 19.05.24 06:49
OCTA / 10 G / PPLNS 166.57 T 124.08 T 19.05.24 06:07
OCTA / 10 G / PPLNS 122.75 T 123.72 T 19.05.24 06:06
OCTA / 10 G / PPLNS 167.27 T 123.48 T 19.05.24 06:04
OCTA / 10 G / PPLNS 775.46 T 122.52 T 19.05.24 05:53
OCTA / 10 G / PPLNS 295.85 T 122.16 T 19.05.24 05:44
OCTA / 10 G / PPLNS 710.93 T 121.75 T 19.05.24 05:29
OCTA / 10 G / PPLNS 194.03 T 122.77 T 19.05.24 05:13
OCTA / 10 G / PPLNS 475.66 T 123.67 T 19.05.24 04:53
OCTA / 10 G / PPLNS 102.00 T 123.85 T 19.05.24 04:44
OCTA / 10 G / PPLNS 138.35 T 123.31 T 19.05.24 04:30
ZIL / 10 G / PPLNS 144.72 T 643.37 T 19.05.24 03:18
OCTA / 10 G / PPLNS 124.00 T 125.57 T 19.05.24 03:04
OCTA / 10 G / PPLNS 128.61 T 125.64 T 19.05.24 03:01
OCTA / 10 G / PPLNS 941.52 T 125.57 T 19.05.24 02:57
OCTA / 10 G / PPLNS 315.02 T 125.39 T 19.05.24 02:54
OCTA / 10 G / PPLNS 116.69 T 125.64 T 19.05.24 02:51
OCTA / 10 G / PPLNS 691.37 T 126.01 T 19.05.24 01:54
OCTA / 10 G / PPLNS 413.67 T 125.40 T 19.05.24 01:20
OCTA / 10 G / PPLNS 123.55 T 127.45 T 19.05.24 00:19
OCTA / 10 G / PPLNS 745.57 T 126.34 T 18.05.24 23:49
OCTA / 10 G / PPLNS 159.19 T 126.22 T 18.05.24 23:32
OCTA / 10 G / PPLNS 125.67 T 126.78 T 18.05.24 22:58
OCTA / 10 G / PPLNS 204.15 T 126.78 T 18.05.24 22:22
OCTA / 10 G / PPLNS 125.79 T 126.48 T 18.05.24 22:10
OCTA / 10 G / PPLNS 161.15 T 126.36 T 18.05.24 22:00
OCTA / 10 G / PPLNS 114.95 T 125.37 T 18.05.24 21:51