Account A2bwEpfK3wzMu3MAwCLZoq8

Token Ticker Reward Reward 24h Estimate 24h Workers Hashrate Account Luck
OCTA 1578.53898931 52.43532553 57.64799530 341 52.83 G
116%
PAC 742.82959173 24.91579849 26.61156083 341 52.83 G
-
ZIL 41912.70046658 2587.05460697 1749.90105621 341 52.83 G
219%
Show all
Token Block Account Luck Mining
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
17% OCTA / 10 G / PPLNS 834.58 T / 124.14 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 06:22
75% OCTA / 10 G / PPLNS 269.43 T / 125.06 T 1.85007010 Confirmed 19.05.24 06:12
54% OCTA / 10 G / PPLNS 214.87 T / 122.28 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 05:34
186% OCTA / 10 G / PPLNS 167.63 T / 123.01 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 05:05
25% OCTA / 10 G / PPLNS 526.36 T / 123.99 T 1.85042000 Confirmed 19.05.24 03:33
263% OCTA / 10 G / PPLNS 1.57 P / 124.53 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 03:21
85% OCTA / 10 G / PPLNS 597.07 T / 124.98 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 01:11
25% OCTA / 10 G / PPLNS 422.38 T / 126.33 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 00:31
43% OCTA / 10 G / PPLNS 158.44 T / 127.20 T 1.85000000 Confirmed 19.05.24 00:17
92% OCTA / 10 G / PPLNS 290.59 T / 127.08 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 23:56
76% OCTA / 10 G / PPLNS 175.17 T / 126.34 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 23:11
138% OCTA / 10 G / PPLNS 487.42 T / 125.43 T 1.85003506 Confirmed 18.05.24 22:36
42% OCTA / 10 G / PPLNS 288.30 T / 127.73 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 21:29
475% OCTA / 10 G / PPLNS 232.88 T / 126.61 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 21:08
12% OCTA / 10 G / PPLNS 360.58 T / 123.47 T 1.90781250 Confirmed 18.05.24 17:20
5% OCTA / 10 G / PPLNS 141.21 T / 123.05 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 17:14
19% OCTA / 10 G / PPLNS 151.96 T / 122.63 T 1.90781250 Confirmed 18.05.24 17:12
283% OCTA / 10 G / PPLNS 908.96 T / 121.68 T 1.85002313 Confirmed 18.05.24 17:03
113% OCTA / 10 G / PPLNS 343.70 T / 123.25 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 14:52
133% OCTA / 10 G / PPLNS 138.09 T / 125.20 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 14:00
122% OCTA / 10 G / PPLNS 130.28 T / 123.63 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 12:58
106% OCTA / 10 G / PPLNS 197.22 T / 125.04 T 1.85044336 Confirmed 18.05.24 12:02
99% OCTA / 10 G / PPLNS 709.97 T / 125.23 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 11:12
231% OCTA / 10 G / PPLNS 573.92 T / 126.46 T 1.85003506 Confirmed 18.05.24 10:24
40% OCTA / 10 G / PPLNS 150.07 T / 127.48 T 1.85000000 Confirmed 18.05.24 08:35
Token Mining Share Difficulty Network Difficulty Created
OCTA / 10 G / PPLNS 834.58 T 124.14 T 19.05.24 06:22
OCTA / 10 G / PPLNS 269.43 T 125.06 T 19.05.24 06:12
OCTA / 10 G / PPLNS 214.87 T 122.28 T 19.05.24 05:34
OCTA / 10 G / PPLNS 167.63 T 123.01 T 19.05.24 05:05
OCTA / 10 G / PPLNS 526.36 T 123.99 T 19.05.24 03:33
OCTA / 10 G / PPLNS 1.57 P 124.53 T 19.05.24 03:21
OCTA / 10 G / PPLNS 114.78 T 125.45 T 19.05.24 03:17
OCTA / 10 G / PPLNS 597.07 T 124.98 T 19.05.24 01:11
OCTA / 10 G / PPLNS 422.38 T 126.33 T 19.05.24 00:31
OCTA / 10 G / PPLNS 158.44 T 127.20 T 19.05.24 00:17
OCTA / 10 G / PPLNS 290.59 T 127.08 T 18.05.24 23:56
OCTA / 10 G / PPLNS 175.17 T 126.34 T 18.05.24 23:11
OCTA / 10 G / PPLNS 487.42 T 125.43 T 18.05.24 22:36
OCTA / 10 G / PPLNS 288.30 T 127.73 T 18.05.24 21:29
OCTA / 10 G / PPLNS 232.88 T 126.61 T 18.05.24 21:08
OCTA / 10 G / PPLNS 360.58 T 123.47 T 18.05.24 17:20
OCTA / 10 G / PPLNS 141.21 T 123.05 T 18.05.24 17:14
OCTA / 10 G / PPLNS 151.96 T 122.63 T 18.05.24 17:12
OCTA / 10 G / PPLNS 908.96 T 121.68 T 18.05.24 17:03
OCTA / 10 G / PPLNS 343.70 T 123.25 T 18.05.24 14:52
OCTA / 10 G / PPLNS 138.09 T 125.20 T 18.05.24 14:00
OCTA / 10 G / PPLNS 130.28 T 123.63 T 18.05.24 12:58
OCTA / 10 G / PPLNS 105.26 T 125.15 T 18.05.24 12:32
OCTA / 10 G / PPLNS 197.22 T 125.04 T 18.05.24 12:02
OCTA / 10 G / PPLNS 709.97 T 125.23 T 18.05.24 11:12
OCTA / 10 G / PPLNS 573.92 T 126.46 T 18.05.24 10:24
OCTA / 10 G / PPLNS 150.07 T 127.48 T 18.05.24 08:35
OCTA / 10 G / PPLNS 251.26 T 128.29 T 18.05.24 08:17
OCTA / 10 G / PPLNS 330.68 T 128.79 T 18.05.24 08:13
OCTA / 10 G / PPLNS 3.63 P 128.35 T 18.05.24 08:01